Vítajte na stránke Slovenského Nového Mesta

Park Sv. Cyrila a Metoda

Park M.R. Štefánika

Park Sv. Floriána

Reformovaný kostol

Gréckokatolický kostol

Rímskokatolícky kostol

Pamätník Veternej smršte

Historický kríž z roku 1894

Deň narcisov 2017

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 21-krát.  Aj ulice našej obce v jediný deň v roku – tentokrát 7. apríla 2017 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Podarilo sa nám spoločne vyzbierať 602,64 eur.