Vďaka starostovi obce Jánovi Kaliničovi sme na našej škole zažili ďalší úžasný deň, kde sme spojili v jednom oživenie tradície stavania mája s prehliadkou hasičského auta. Deti spoločne ozdobili pripravený májový strom, ktorý symbolizuje prechod zo zimy do jari a vyjadruje úctu všetkým krásnym dievčatkám našej školy. Chlapci im ho spoločnými silami postavili a od dnešného dňa zdobí vstup do ZŠ. S pánom starostom sme sa rozlúčili požiarnickou sirénou, ktorá v deťoch zanechala dobrý pocit a spríjemnenie dňa. 

Dňa 04.04.2017 sa otvorili brány a dvere našej školy pre budúcich prváčikov. Spolu s rodičmi a učiteľkami materskej školy si prezreli celú školu, zapojili sa do výchovno-vzdelávacieho procesu. Taktiež sa im predstavili žiaci pobočky ZUŠ v Slovenskom Novom Meste pod vedením p. uč. I. Zselenákovej Dis.art.. Zoznámili sa aj s budúcou triednou učiteľkou Mgr. Lenkou Vojtkovou, ktorá si pre nich pripravila krásnu otvorenú hodinu plnú hier a prekvapení. Deň sme zakončili darčekom na rozlúčku a v septembri sa tešíme na stretnutie so skutočnými prvákmi.  

Aj v školskom roku 2016/2017 sa uskutočnila recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Žiaci našej školy absolvovali triedne kolá, tí najlepší recitátori postúpili na školské kolo. Súťažilo sa v troch kategóriach, v ktorých sa žiaci umiestnili na prvých troch miestach. Tento rok nechýbalo odovzdanie mimoriadnej ceny, ktorá putovala žiakovi 4. ročníka P. Károvi. Recitačnú súťaž umelecky spestrili žiaci ZUŠ. 

Počas zimného obdobia zdobili našu školu práce žiakov, ktoré preukázali, akí sú naší žiaci tvoriví. V našom kráľovstve nechýbali zasnežené domy, stromy, kostoly, snehuliaci a iné zimné výtvory. V tejto súťaži sa našli tri najoriginálnejšie  práce, ktoré boli ohodnotené vecnými cenami. 

Dňa 23.02.2017 sa priestory našej školskej jedálne premenili na Snehové kráľovstvo. V tomto kráľovstve žiakov sprevádzala veselá postavička Pingu, ktorá svojich karnevalových kamarátov pozvala do ríše hier, tanca a zábavy. V priebehu karnevalového plesu sa prelínali jednotlivé aktivity, kde sa žiaci do sýtosti vytancovali a vyšantili. Počas návštevy občas zasnežilo a karnevalová porota hľadala tie najzasneženejšie masky. Hľadala sa najzaujímavejšia, najoriginálnejšia, najutajenejšia, najveselšia, najsmiešnejšia maska celého karnevalu. Tieto masky boli odmenené mimoriadnymi cenami. Odmenené boli aj naše brušká, ktoré si pochutnali na slanom a sladkom pečive, džúsikoch a sladká odmena nechýbala ani v balíčkoch. Na záver boli všetky masky odmenené originálnymi vecnými cenami.  

V zimnom období si naši žiaci vychutnávali snehovú nádielku aj prostredníctvom zimných športov. Počas zimnej sánkovačky nechýbala dobrá nálada a pohoda.