rada školy

ZŠ - rada školy

 Údaje o Rade školy (o samosprávnom orgáne):   Radu ZŠ tvorí 7 členov, z toho je jeden prevádzkový pracovník ZŠ (upratovačka, školníčka - Mária Kovaľová), dvaja pedagogickí zamestnanci ZŠ - Mgr. Ľuboslava Kaliničová (predsedníčka Rady školy a zapisovateľka zápisníc z riadnych i mimoriadnych zasadnutí), Bc. Agnesa Čorosová. Okrem toho z radov poslancov obce je zastúpená Mgr. Miroslava Štofková, za rodičov Mgr. Katarína Kaliničová, Žaneta Suváková (podpredseda Rady školy) a posledný zástupca z radov rodičov je z rómskej osady Karlov Dvor a to pani  Zuzana Onodyová.